Lokalhistorisk samling
Heia
I den gamle kommunegården Heia ved Skjeberg stasjon holder Skjeberg Historielag hus.

Bøker
Historielaget har en del slekts- og lokalhistoriske bøker fra Østfold, samt annet materiale som folketellinger, matrikler, og arkeologiske fagbøker samt registreringer med mer.

Mikrofilm
Det finnes en god del mikrofilm av kirkebøker fra Østfold her, fortrinnsvis fra Skjeberg og områdene rundt.  Vi har også leseapparater tilgjengelig. Ett leseapparat gir mulighet for å ta papirkopi fra filmen.


Åpningstider
Representanter fra Skjeberg Historielag er tilstede mandager og torsdager fra kl. 1800 til kl. 2100 i perioden september til mai. Her kan slekts- og lokalhistorikere få hjelp med sine spørsmål.