Årsskriftet Magnus

Skjeberg Historielag har siden 1996 ved årsavsluttning utgitt årsskriftet Magnus. Heftene kan bestilles på Historielagets e-post adresse, se under, eller ved brev til:

Skjeberg Historielag, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg.
Postens porto kommer i tillegg til heftets pris.

Årsskrift Magnus 2012 – kr.100,-

Innehold: Det som det ikke ble noe av i Skjeberg. Ingedal kirke i Skjeberg. Visste du at… . Et mulig gravfunn fra yngre steinalder på gården Høyli i Ingedal. Mathisbråten. Turer i Skjeberg Historielag.Ved Karlsøens bredder. Togulykke på Sarpebroa. Styret i Skjeberg Historielag.

Årsskriftet Magnus fra 1996 - 2000 er utgitt i bokform (pent innbundet)
Boken inneholder Skjeberg Historielags årsskrift for 1996 til 2000 gjengitt i sin helhet.
Prisen på boken er kr. 250.- og kan bestilles hos Skjeberg Historielag e-post: k-inpe@online.no

Årsskrift Magnus 2011 – kr.60,-

 

Inneholdet: Suterød skole. De gamle storsagene i Østfold. Skjeberg elverk. Innberetning om oldtidsminner i Skjeberg. St. Olavs kilde. Klesvask på Sandbakken. Kallenavn. Litt om talemålet. Koppeattest med oversettelse.

 

Årsskrift Magnus 2010 – kr.60,-

 

Inneholdet: Skjebergdalen kirke. Erling Johansen. Fra bondesnekkeri til storbedrift. En vandringsmann. Barndomsminner. Saltaposten. Skoletannlegen. Bygdesang. Arbeid i torvmosene. Hvorledes man pynter et juletre. Klassebilde Hornes skole 1913.

 

Årsskrift Magnus 2009 – kr.60,-

 
Inneholdet:
Sommerens barndomsminner. Vestre Skjeberg. Kulturminnevern i Norge. S.S.V. Bilselskap A.S. Affæren ved Ingedal. Hornnes skole 100 år. Brændevin i Smaalenene.Fra Skjeberg Helseråd. Skibsrederiet og Gammel overtro.

 

Årsskriftet Magnus 2008 - kr.60.-


I
nneholdet:
Navestad skole 100 år. Speiding på Sandbakken 1912-1995. Strøvtog på Grimsøya.Lakreikasa nord i Tvetervannet. Sogneselskapet. Skysstasjoner.

Årsskriftet Magnus 2007 - kr.60.-

Innholdet:
Buerbekken. Gruver i Skjeberg. Gruver i Skjebergdalen. Fra Saghyttens historie. Oldtidsminner i Skjebergdalen. Hafslund fabrikk. Snekkerens hverdag. Veien gjennom bygda. Sarpebrakkene.

Årsskriftet Magnus 2006 - kr.60.-

Innholdet:
Jørgen Wetlesen fra Hornes. Strøvtog på Grimsøya. Fortell mer bestefar. Historien om en flintdolk. Fra William Scmidts memoarer. H.B på Klavestadhaugen. Kildebråten rett bak Dunderskauen 1950. Skjeberg småindustri. Da skypumpa tok låven til Kristian Halvorsrød.

Årsskriftet Magnus 2005
 - kr.60,-

Innholdet: Strøvtog på Grimsøen. Borgenhaugen og Hafslund. Skjeberg Sportsklubb 75 år.Hafslundbanen. Da Smaalensbanen ble til. Skjebergkilen. Seilskutetiden.

Årsskriftet Magnus 2004 - kr 50,-

Innholdet: 1905 - Skjeberg for 100 år siden. Oldsaker fra Skjeberg.
Operasjon "Betongblanding" i Skjeberg. Minner fra Sandbakken og Klavestadhaugen.

Årsskriftet Magnus 2003 - kr 50,-

Innholdet: Den store feltmanøveren. Erindringer. Det mørke fastland. Brennevinsbrenning i Skjeberg. Funn og boplasslokaliteten "Raet". Johannes smed forteller. Rapport fra turkomiteen 2003.

Årsskriftet Magnus 2002 - kr 50,-

Innhold: Stasjonsbyen. Erling Johansen og bronsekniven. Værvarsling i gamle dager.
Erindringer. Krampen og Kramperøset. Oscar Torp-rapport fra turkomiteen. Vaskerstua.


Årsskriftet Magnus 2001 - kr 50,-

Innholdet: Årsskriftet inneholder beretningen om presten Joachim Schiørn som kunne mer enn sitt Fader vår. Han besøkte ofte menigheten til fots, men det hendte også at han gikk seg en tur på hendene. Syver Isetorps skoleminner blir beskrevet i artikkelen om Foss skole.
Vannkildene i Skjeberg blir kartlagt av Harry Fredrichsen.
Gammelstuen er en beretning som ble skrevet i 1963. Historielaget har fått tillatelse til å publisere artikkelen.

Årsskriftet Magnus 2000 - kr 50,-

Innholdet: Stor artikkel om Borgenhaugen fra midten av 1900-tallet. Les om byggingen av Karlsøybrua i Ullerøy,
dannebrogmannen Zacharias Mellebye og en del skolehistorie.

Årsskriftet Magnus 1999 - kr 50,- UTSOLGT

Innholdet: A/S Haga Hoell & Co, Industrien på Ise, Deling av Skjeberg i to herreder, Kornmagasinet, Nybølet i Skjeberg,
fra Skjebergmarka, Svarteboka og andre minner, Lillebysamlingen, Navestad IF, Johannes Smed, Skolehistorie

Årsskriftet Magnus 1998 - kr 40,- UTSOLGT

Innholdet: Skjeberg Historielag 20 år, Skjeberg teglverk, Stedsnavnregistrering, Gamle ringbolter for båtfester, Brokkurt,
Streiftog i Skjebergdalen, Fotball for 90 år siden, Anker Aaserød, Tresking for 100 år siden, Husmandskontrakt, Franz Jonsen Hornnes

Årsskriftet Magnus 1997 - kr 40,- UTSOLGT

Innholdet: Kolera og kolerakirkegården på Sandbakken, Da ulven tok et barn i Skjeberg, Fra Skjeberg Helseråd, Kong Magnus Sigurdsson,
Da Syver lurte svenskene ved Guslund, Tuntreet, Sørle - Noen glimt fra en 1000-årig historie.

Årsskriftet Skjeberg Historielag 1996 - UTSOLGT

Innholdet: Om Skjeberg Historielag, Stenhogging i Skjeberg, 1905, Legmannsbevegelsen i Ullerøy 1850-1900, Litt om slekts- og familieforhold i Ullerøy,
Orgler og organister i Skjebergkirkene, Gutt mellom to kriger, Gårdsarkiv for Skjeberg, gården Melleby i Ingedal.


 

Tittel/beskrivelse

Pris

Bestillinginformasjon:

Årshefte Magnus 2011

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2010

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2009

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2008

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2007

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2006

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2005

Kr 60,- +porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2004

kr 50,- + porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2003

kr 50,- + porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2002

kr 50,- + porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2001

kr 50,- + porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 2000

kr 50,- + porto

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Årshefte Magnus 1999

kr 50,- + porto

UTSOLGT

Årshefte Magnus 1998

kr 40,- + porto

UTSOLGT

Årshefte Magnus 1997

kr 40,- + porto

UTSOLGT

Årshefte Magnus 1996

kr 40,- + porto

UTSOLGT

Årsheftet kan også bestilles via vår kontoradresse: Stasjonsveien 52, 1746 SKJEBERG.