Om Historielaget

ble stiftet i 1978 av en del personer som hadde interesse for Skjebergs historie og ønsket å komme sammen med andre som hadde de samme interessene. Historielaget har i dag ca. 240 medlemmer.

I tillegg til å arrangere utflukter, har vi medlemsmøte hver annen måned i vinterhalvåret. Der behandler vi vanlige medlemssaker og vanligvis har vi en foredragsholder som tar for seg lokale historiske temaer samt loddsalg og kaffekos hører også med på møtene våre.

Aktivitetene i historielaget er like mangfoldige som medlemmene har interesser. Vi har en slektsgranskingsgruppe som gir hjelp til folk som søker sine aner i Skjeberg, en arkeologi- og kulturminnekomite, samt en arkivgruppe som registrerer og arkiverer gamle fotografier, kart, kilder o.s.v.

Historielaget har satt seg som mål å merke opp veier til lite tilgjengelige historiske severdigheter, som for eksempel bygdeborgen Trinborg (Slott) i Skjebergdalen som er en av Norges best bevarte bygdeborger. Det er for øvrig Arkeologi- og kulturminnekomiteen som har ansvaret for dette arbeidet; samtidig arbeider denne komiteen med kontroll og registrering samt fotografering av så vel forhistoriske samt nyere tids kulturminner i Skjeberg.

Vi har også en del utflukter til forskjellige oldtidsminner og historiske steder i distriktet.

En kilde som er i ferd med å forsvinne er eldre personer. Disse sitter inne med et mangfold av opplysninger om eldre tider. Vi vil her forsøke å få dette overført til lydkassetter ved hjelp av intervjuer.

Hver mandag og torsdag fra kl 18.00 til 21.00 har vi "åpen dag" på vårt "kontor" på Heia, og våre slektsgranskere, historikere samt personer fra Arkeologi- og Kulturminnekomiteen med flere er da tilstede, og behjelpelig med slekts- og lokalhistorie med mer.

Må man være historieekspert for å være med i historielaget? Nei!
Skjeberg historielag har plass til alle som har interesse for vår bygds historie. Om du ønsker å delta aktivt med i de aktivitetene som fanger dine interesser eller kanskje bare være med på møtene og utfluktene våre, så er du velkommen som medlem.

Virker dette interessant? Ønsker du å bli med oss i historielaget?
Snakk da med en i styret eller send en E post til
Skjeberg Historielag (k-inpe@online.no) eller send oss gjerne ett brev, adressen er da Skjeberg Historielag, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg,  Så vil du få en invitasjon til møtene våre, hvor du kan treffe personer med kanskje samme interesser som deg selv.

 Vi har møter på Heia i Skjeberg Stasjonsby:

Åpningstider er mandag og torsdag fra 18.00 til 21.00 fra sept. til mai. Medlemmer av historielaget er da tilstede på disse dagene; og her kan dere få hjelp til slektsforsking og lokalhistorie. Her finnes det både skannede kirkebøker, lokalhistorie i bokform og det er tilgang til internett.

Vi har også en del film med svenske husforhørslengder og en del litteratur fra forskjellige socken (kommuner) i Dalsland og Bohuslen, samt tilgang til svenskekirkebøker, via internett.