Oppdatert sist den 26 mars, 2013 07:31

Styret i Skjeberg Historielag 2013

Verv

Navn

Epost  

Telefon nr

Formann

Kjell Ingvar Pettersen

kjipet@online.no

934 08 492

Nestformann

Bjørn Terje Markussen

b.markussen4@getmail.no

69160976

Sekretær

Tove Ødegaard

asoedeg@online.no

69164679

Kasserer

Inger Meidell

ingermeidell@hotmail.com

69168431

Styremedlem

Else Prangerød

elsprang@online.no

69168528

Varamedlem

Heine Iversen

hei-ive@online.no

69163217

Varamedlem

Ann-Karin Helstrøm

annkarin@live.no

69168442

Komiteer 2013

Slektgranskingskomite  

Berit Dahl Moen, William Sørensen, Ragnhild Suther Jensen, Jan Erik Eriksen og Egil Larsen.

Publikasjonskomite       

Jan Erik Eriksen, Tor Erik Larsen og Øivind Navestad

Arkeologi- og Kulturminnekomite  

Heine Iversen, Armand Jacobsen og Jan-Andrè Fredriksen

Turkomite

Bjørn Terje Markussen, Heine Iversen og Øystein Moen

E-POST til Skjeberg Historielag – Kontor: k-inpe@online.no

Kontoradresse: Skjeberg Historielag, Stasjonveien 52, 1746 SKJEBERG

Oppdatert sist den 21.3.2013